Projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego

23
lipiec
2021

W Sejmie rozpoczyna się pierwsze czytanie projektu nowelizacji zmian w kodeksie cywilnym.

Celem nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego dla gruntów rolnych mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Link:https://bleszynskitomasz.pl/projekt-nowelizacji-kodeksu-cywilnego

Projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

W Sejmie rozpoczyna się pierwsze czytanie projektu nowelizacji zmian w kodeksie cywilnym.

Celem nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego dla gruntów rolnych mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Link:https://bleszynskitomasz.pl/projekt-nowelizacji-kodeksu-cywilnego