Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SPRNPC

23
czerwiec
2021

Wczoraj odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Naszego Stowarzyszenia.

Podczas obrad zatwierdzono m.in. sprawozdania; Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Podjęto stosowne uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za rok 2020.

Stowarzyszenie pomimo pandemii osiągnęło przychód z działalności statutowej i zakończyło miniony rok zyskiem, który został przeznaczony na dalszy rozwój stowarzyszenia.

Podczas spotkania mec. Zbigniew Kubiński przedstawiał referat na temat zmian w prawie na rynku nieruchomości.

Dziękujemy za obecność na zebraniu i merytoryczną dyskusję m.in. o zasadach etyki i współpracy między pośrednikami, zarządcami o tym, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości i wielu innych ważnych sprawach.

Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SPRNPC

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Wczoraj odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Naszego Stowarzyszenia.

Podczas obrad zatwierdzono m.in. sprawozdania; Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Podjęto stosowne uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za rok 2020.

Stowarzyszenie pomimo pandemii osiągnęło przychód z działalności statutowej i zakończyło miniony rok zyskiem, który został przeznaczony na dalszy rozwój stowarzyszenia.

Podczas spotkania mec. Zbigniew Kubiński przedstawiał referat na temat zmian w prawie na rynku nieruchomości.

Dziękujemy za obecność na zebraniu i merytoryczną dyskusję m.in. o zasadach etyki i współpracy między pośrednikami, zarządcami o tym, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości i wielu innych ważnych sprawach.

Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.