MLS Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

16
grudzień
2019

Na zakończenie roku Zarząd Stowarzyszenia przygotował do swoich członków i całego środowiska rynku nieruchomości świąteczno - noworoczną niespodziankę. Na posiedzeniu Zarządu została podjęta uchwała o przejęciu na własność przez Stowarzyszenie działającej z powodzeniem od ponad 20 lat Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.

Podczas kolacji Wigilijnej 13 grudnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na mocy, której Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej stało się wyłącznym właścicielem i administratorem Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.

Dzięki temu pośrednicy i ich klienci nie tylko z naszego regionu będą mogli korzystać z udostępnionych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości ofert nieruchomości, ale i również wymieniać się nimi w ramach Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.  Przyczyni się to do jeszcze lepszej współpracy pomiędzy biurami nieruchomości z Łodzi i regionu oraz skuteczniejszej i szybszej realizacji transakcji.

Zgodnie z regulaminem do Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości należeć mogą członkowie Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, którzy jednoczenie są jej właścicielami.

W Nowy Rok ruszamy w Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.

Pozdrawiamy serdecznie w imieniu Zarządu,
e-mail: zarzad@sprnpc.pl

Foto:SPRNPC

MLS Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Na zakończenie roku Zarząd Stowarzyszenia przygotował do swoich członków i całego środowiska rynku nieruchomości świąteczno - noworoczną niespodziankę. Na posiedzeniu Zarządu została podjęta uchwała o przejęciu na własność przez Stowarzyszenie działającej z powodzeniem od ponad 20 lat Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.

Podczas kolacji Wigilijnej 13 grudnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na mocy, której Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej stało się wyłącznym właścicielem i administratorem Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.

Dzięki temu pośrednicy i ich klienci nie tylko z naszego regionu będą mogli korzystać z udostępnionych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości ofert nieruchomości, ale i również wymieniać się nimi w ramach Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.  Przyczyni się to do jeszcze lepszej współpracy pomiędzy biurami nieruchomości z Łodzi i regionu oraz skuteczniejszej i szybszej realizacji transakcji.

Zgodnie z regulaminem do Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości należeć mogą członkowie Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, którzy jednoczenie są jej właścicielami.

W Nowy Rok ruszamy w Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.

Pozdrawiamy serdecznie w imieniu Zarządu,
e-mail: zarzad@sprnpc.pl

Foto:SPRNPC