Wigilijne spotkanie profesjonalistów rynku nieruchomości

13
grudzień
2019

Jak co roku członkowie Stowarzyszenia wraz z innymi pośrednikami, zarządcami i osobami związanymi zawodowo z rynkiem nieruchomości spotkali się na tradycyjnej kolacji Wigilijnej.

Na spotkanie szkoleniowo - integracyjne przybyło 40 osób nie tylko z Łodzi, ale i regionu. Gościliśmy nieruchomościowców m.in. z Bełchatowa, Radomska, Brzezin, Sieradza i Łodzi.

Przy świątecznym suto zastawionym stole w miłej atmosferze nie tylko składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne, ale i rozmawiano o tym, co dzieje się na rynku nieruchomości. Nasz Partner Ubezpieczeniowy z firmy TORUS Pan Prezes Paweł Mamełka przedstawili ważne informacje dot. zawierania obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej da pośredników i zarządców nieruchomości.

Przywitaliśmy nowych członków Stowarzyszenia wręczając im pamiątkowe certyfikaty. Dokonaliśmy podsumowania bieżącego roku i przedstawiliśmy prognozy na przyszły rok.

Zarząd Stowarzyszenia przygotował do swoich członków i całego środowiska rynku nieruchomości świąteczno - noworoczną niespodziankę. Na posiedzeniu Zarządu została podjęta uchwała o przejęciu na własność przez Stowarzyszanie działającej z powodzeniem od ponad 20 lat Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości, którą założył i prowadził w ramach firmy EXPERT s. c. Nasz Kolega ze stowarzyszenia Zbigniew Kubiński.

Podczas kolacji Wigilijnej dokonano uroczystego podpisania umowy na mocy, której Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej stało się właścicielem i administratorem funkcjonującej Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.

Raz jeszcze w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia dziękujemy Koledze Zbyszkowi Kubińskiemu za podpisanie umowy i przekazanie Sieci MLS CBN naszemu środowisku. Dzięki temu pośrednicy i ich klienci nie tylko z naszego regionu będą mogli korzystać z udostępnionych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości ofert nieruchomości, ale i również wymieniać się nimi w ramach Sieci MLS CBN.

Wigilijne spotkanie było świetną okazją do pogłębienia integracji środowiska i wymiany kontaktów biznesowych oraz wypracowania jeszcze lepszych zasad wzajemnej współpracy. Dziękujemy za tak liczną obecność, miłą atmosferę, długie rozmowy nie tylko o nieruchomościach i zapraszamy jak zawsze na kolejne spotkania organizowane przez Stowarzyszenie.

Raz jeszcze w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składamy moc najlepszych życzeń świątecznych i samych sukcesów w Nowym Roku 2020.

  Foto:SPRNPC                                               Łódź 13 grudnia 2019 roku

Wigilijne spotkanie profesjonalistów rynku nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Jak co roku członkowie Stowarzyszenia wraz z innymi pośrednikami, zarządcami i osobami związanymi zawodowo z rynkiem nieruchomości spotkali się na tradycyjnej kolacji Wigilijnej.

Na spotkanie szkoleniowo - integracyjne przybyło 40 osób nie tylko z Łodzi, ale i regionu. Gościliśmy nieruchomościowców m.in. z Bełchatowa, Radomska, Brzezin, Sieradza i Łodzi.

Przy świątecznym suto zastawionym stole w miłej atmosferze nie tylko składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne, ale i rozmawiano o tym, co dzieje się na rynku nieruchomości. Nasz Partner Ubezpieczeniowy z firmy TORUS Pan Prezes Paweł Mamełka przedstawili ważne informacje dot. zawierania obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej da pośredników i zarządców nieruchomości.

Przywitaliśmy nowych członków Stowarzyszenia wręczając im pamiątkowe certyfikaty. Dokonaliśmy podsumowania bieżącego roku i przedstawiliśmy prognozy na przyszły rok.

Zarząd Stowarzyszenia przygotował do swoich członków i całego środowiska rynku nieruchomości świąteczno - noworoczną niespodziankę. Na posiedzeniu Zarządu została podjęta uchwała o przejęciu na własność przez Stowarzyszanie działającej z powodzeniem od ponad 20 lat Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości, którą założył i prowadził w ramach firmy EXPERT s. c. Nasz Kolega ze stowarzyszenia Zbigniew Kubiński.

Podczas kolacji Wigilijnej dokonano uroczystego podpisania umowy na mocy, której Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej stało się właścicielem i administratorem funkcjonującej Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości.

Raz jeszcze w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia dziękujemy Koledze Zbyszkowi Kubińskiemu za podpisanie umowy i przekazanie Sieci MLS CBN naszemu środowisku. Dzięki temu pośrednicy i ich klienci nie tylko z naszego regionu będą mogli korzystać z udostępnionych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości ofert nieruchomości, ale i również wymieniać się nimi w ramach Sieci MLS CBN.

Wigilijne spotkanie było świetną okazją do pogłębienia integracji środowiska i wymiany kontaktów biznesowych oraz wypracowania jeszcze lepszych zasad wzajemnej współpracy. Dziękujemy za tak liczną obecność, miłą atmosferę, długie rozmowy nie tylko o nieruchomościach i zapraszamy jak zawsze na kolejne spotkania organizowane przez Stowarzyszenie.

Raz jeszcze w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składamy moc najlepszych życzeń świątecznych i samych sukcesów w Nowym Roku 2020.

  Foto:SPRNPC                                               Łódź 13 grudnia 2019 roku