X Kongres Zarządców Nieruchomości

28
październik
2019

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej udzieliło patronatu organizowanej przez miesięcznik "Wspólnota Mieszkaniowa" X jubileuszowej edycji

OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

który odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Centrum Konferencyjnym ADN, al. Jana Pawła II 25 w Warszawie.

Jak co roku organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program merytoryczny odnoszący się do prawnych, finansowych i technicznych aspektów zarządzania nieruchomościami. Znani eksperci, podejmą ważne i aktualne tematy, z którymi zarządcy spotykają się w swojej codziennej pracy.

Wiele miejsca zostanie poświęcone: zmianom w prawie podatkowym, cyberbezpieczeństwie w obszarze zarządzania wspólnotą mieszkaniową, prawnymi i finansowymi problemami związanymi ze wzrostem kosztów robót remontowo-budowalnych, obroną przed pomówieniami, zniesławieniem i znieważeniem, z którymi spotykają się zarządcy na zebraniach wspólnot oraz w mediach społecznościowych.Zostaną zaprezentowane  nowe technologie oszczędzające czas i pieniądze.

Nie zabraknie również interesującej debaty, której tematem będzie: „Współpraca wspólnot mieszkaniowych z jednostkami samorządu terytorialnego – jak sprostać nowym wyzwaniom cywilizacyjnym oraz oczekiwaniom mieszkańców miast”

Program Kongresu dostępny jest na stronie: http://wm.info.pl/kongres-zarzadcow/program/

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: http://wm.info.pl/formularz-zgloszeniowy-pdf

X Kongres Zarządców Nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej udzieliło patronatu organizowanej przez miesięcznik "Wspólnota Mieszkaniowa" X jubileuszowej edycji

OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

który odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Centrum Konferencyjnym ADN, al. Jana Pawła II 25 w Warszawie.

Jak co roku organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program merytoryczny odnoszący się do prawnych, finansowych i technicznych aspektów zarządzania nieruchomościami. Znani eksperci, podejmą ważne i aktualne tematy, z którymi zarządcy spotykają się w swojej codziennej pracy.

Wiele miejsca zostanie poświęcone: zmianom w prawie podatkowym, cyberbezpieczeństwie w obszarze zarządzania wspólnotą mieszkaniową, prawnymi i finansowymi problemami związanymi ze wzrostem kosztów robót remontowo-budowalnych, obroną przed pomówieniami, zniesławieniem i znieważeniem, z którymi spotykają się zarządcy na zebraniach wspólnot oraz w mediach społecznościowych.Zostaną zaprezentowane  nowe technologie oszczędzające czas i pieniądze.

Nie zabraknie również interesującej debaty, której tematem będzie: „Współpraca wspólnot mieszkaniowych z jednostkami samorządu terytorialnego – jak sprostać nowym wyzwaniom cywilizacyjnym oraz oczekiwaniom mieszkańców miast”

Program Kongresu dostępny jest na stronie: http://wm.info.pl/kongres-zarzadcow/program/

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: http://wm.info.pl/formularz-zgloszeniowy-pdf