Ważne zmiany w opłatach za energię elektyczną !

25
lipiec
2019

Komunikat ! 

Ważne zmiany w opłatach za energię  elektryczną !

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W zawiązku ze zmianami opłat za energię elektryczną na podstawie ustawy z 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210).

Poniżej publikujemy tekst w/w ustawy oraz formularz oświadczenia, który mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy powinni złożyć, by nie płacić wyższych stawek za energię elektryczną.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2019 r. we właściwym zakładzie energetycznym, z którym mają Państwo podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej.

Link do ustawy i wzór oświadczenia:  USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Prezes Zarządu Tomasz Błeszyński

 

Ważne zmiany w opłatach za energię elektyczną !

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Komunikat ! 

Ważne zmiany w opłatach za energię  elektryczną !

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W zawiązku ze zmianami opłat za energię elektryczną na podstawie ustawy z 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210).

Poniżej publikujemy tekst w/w ustawy oraz formularz oświadczenia, który mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy powinni złożyć, by nie płacić wyższych stawek za energię elektryczną.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2019 r. we właściwym zakładzie energetycznym, z którym mają Państwo podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej.

Link do ustawy i wzór oświadczenia:  USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Prezes Zarządu Tomasz Błeszyński