Zarząd SPRNPC 2019 - 2022 r.

18
czerwiec
2019

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej wybrało Zarząd na kadencję 2019 - 2022 r. w następującym składzie:

Tomasz Błeszyński - Prezes Zarządu

Jacek Płuciennik - Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Generowicz - Członek Zarządu

Bogumił Krawczyk - Członek Zarządu

Iwona Brandt - Członek Zarządu

Zarząd SPRNPC 2019 - 2022 r.

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej wybrało Zarząd na kadencję 2019 - 2022 r. w następującym składzie:

Tomasz Błeszyński - Prezes Zarządu

Jacek Płuciennik - Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Generowicz - Członek Zarządu

Bogumił Krawczyk - Członek Zarządu

Iwona Brandt - Członek Zarządu