Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing

12
kwiecień
2019

9 kwietnia 2019 roku odbyło się w Łodzi specjalistyczne szkolenie pt. “Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami” zorganizowane przez nasze stowarzyszenie.

W szkoleniu uczestniczyły osoby już działające na rynku nieruchomości oraz te, które dopiero zamierzają rozpocząć karierę w nieruchomościach m.in. z Łodzi i z regionu. Cieszymy się z frekwencji oraz miłej atmosfery na zajęciach.

Celem tego szkolenia jest pokazanie sposobów na zwiększenie ilości i jakości ofert nieruchomości przyjmowanych z klauzulą wyłączności.

Na szkoleniu zostały przedstawione np. tematy:

1. podstawy prawne i zasady funkcjonowania klauzuli wyłączności w umowach pośrednictwa – na początku szkolenia prezentację w tym zakresie przedstawiał Tomasz Błeszyński,

2. skuteczny telemarketing, sposoby prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami oraz pozyskiwanie ofert na umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności – te zagadnienia w formie interaktywnego wykładu zaprezentował uczestnikom szkolenia Tomasz Lebiedź.

Bardzo często, poważną barierą utrudniającą pośrednikom zdobywanie nowych ofert jest trudność w telefonicznym umówieniu się ze sprzedającym po to, aby pośrednik mógł zobaczyć nieruchomość i podpisać umowę o pośrednictwo z klauzulą wyłączności, co jest kluczowym warunkiem skutecznej pracy nad ofertą przy realizacji transakcji.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali pamiątkowe zaświadczenia oraz informacje i zaproszenia na kolejne projekty edukacyjne organizowane przez stowarzyszenie.

Foto:SPRNPC

Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

9 kwietnia 2019 roku odbyło się w Łodzi specjalistyczne szkolenie pt. “Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami” zorganizowane przez nasze stowarzyszenie.

W szkoleniu uczestniczyły osoby już działające na rynku nieruchomości oraz te, które dopiero zamierzają rozpocząć karierę w nieruchomościach m.in. z Łodzi i z regionu. Cieszymy się z frekwencji oraz miłej atmosfery na zajęciach.

Celem tego szkolenia jest pokazanie sposobów na zwiększenie ilości i jakości ofert nieruchomości przyjmowanych z klauzulą wyłączności.

Na szkoleniu zostały przedstawione np. tematy:

1. podstawy prawne i zasady funkcjonowania klauzuli wyłączności w umowach pośrednictwa – na początku szkolenia prezentację w tym zakresie przedstawiał Tomasz Błeszyński,

2. skuteczny telemarketing, sposoby prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami oraz pozyskiwanie ofert na umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności – te zagadnienia w formie interaktywnego wykładu zaprezentował uczestnikom szkolenia Tomasz Lebiedź.

Bardzo często, poważną barierą utrudniającą pośrednikom zdobywanie nowych ofert jest trudność w telefonicznym umówieniu się ze sprzedającym po to, aby pośrednik mógł zobaczyć nieruchomość i podpisać umowę o pośrednictwo z klauzulą wyłączności, co jest kluczowym warunkiem skutecznej pracy nad ofertą przy realizacji transakcji.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali pamiątkowe zaświadczenia oraz informacje i zaproszenia na kolejne projekty edukacyjne organizowane przez stowarzyszenie.

Foto:SPRNPC