Zmiany w podatku od sprzedaży mieszkania ze spadku

15
listopad
2018

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa daje m.in. możliwość już od 2019 r. łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci również wtedy, gdy złożenie zeznania rocznego nastąpi po terminie, tzn. po 30 kwietnia.Dotychczas było tak, że w przypadku spóźnienia ze złożeniem zeznania nie można było skorzystać już z preferencyjnego, łącznego opodatkowania obojga małżonków.

Ustawa mówi także o tym, że od 2019 r. zmienią się zasady wyliczania pięcioletniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych otrzymanych w drodze spadku. Obecnie jest tak, że jeśli ktoś otrzymał w spadku np. mieszkanie, to musiał odczekać pięć lat (konkretnie - pięć lat od końca roku śmierci spadkodawcy), aby móc sprzedać je bez konieczności uiszczania podatku. Teraz do tych pięciu lat będzie zaliczany okres posiadania nieruchomości lub praw majątkowych przez spadkodawcę - czyli w wielu przypadkach spadkobiercy od razu będą mogli sprzedać mieszkanie bez podatku.

Inną zmianą w ustawie o PIT będzie uwzględnienie roku nabycia lub wybudowania nieruchomości oraz roku nabycia innych praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków - dla obliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Najbardziej istotne zmiany w ustawie o CIT dotyczą m.in. uchylenia obowiązku publikowania przez podatkowe grupy kapitałowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu takiej grupy; poszerzenia o domy maklerskie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kręgu podmiotów, których przychody (z wyjątkami) zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych; ustalenie kosztów, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów (analogiczne do zmian w ustawie o PIT).

Podkreślaną zmianą jest także obniżenie jednej ze stawek podatku CIT z 15 do 9 proc. dla "małych podatników". Inna sprawa, że przedsiębiorców wybierających tę formę opodatkowania nie ma wielu.

Szczególne znaczenie ma zmiana polegająca na zastąpieniu stawki podatku CIT w wysokości 15 proc. - stawką 9 proc. w odniesieniu do małych podatników, a także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (ci nie muszą mieć statusu małego podatnika). Podatek będzie wynosił 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro - informuje Kancelaria Prezydenta.

Mnóstwo zmian podatkowych

Od początku 2019 r. podatników czeka mnóstwo zmian. Część z wprowadzających je ustaw już zostało podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, część czeka na akceptację głowy państwa. 

Chodzi m.in. o to, że będzie można skorzystać z zeznania rocznego PIT wstępnie wypełnionego już przez Krajową Administrację Skarbową (choć będzie można samodzielnie wpisać np. ulgi podatkowe czy organizację pożytku publicznego, której zostanie przekazany 1 proc. podatku).

Wydłużony zostanie także, z dwóch do trzech lat, czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Oznacza to, że jeżeli ktoś sprzeda mieszkanie, będzie miał już nie dwa, ale trzy lata na to, aby przeznaczyć te środki na zakup innej nieruchomości bez zapłaty 19-procentowego podatku.

Ale szykują się także niekoniecznie pozytywne zmiany, m.in. dla przedsiębiorców korzystających z samochodów służbowych także w celach prywatnych. Będą oni mogli "wrzucać" w koszty uzyskania przychodów nie 100 proc., jak do tej pory, ale 75 proc. wydatków związanych z używaniem samochodu. Mniej opłacalny będzie także leasing droższych aut (o wartości ponad 150 tys. zł).

Źródło: https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/prezydent-podpisa%C5%82-nowel%C4%99-ustaw-o-pit-i-cit-zmiany-w-podatku-od-sprzeda%C5%BCy-mieszkania-ze-spadku

Zmiany w podatku od sprzedaży mieszkania ze spadku

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa daje m.in. możliwość już od 2019 r. łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci również wtedy, gdy złożenie zeznania rocznego nastąpi po terminie, tzn. po 30 kwietnia.Dotychczas było tak, że w przypadku spóźnienia ze złożeniem zeznania nie można było skorzystać już z preferencyjnego, łącznego opodatkowania obojga małżonków.

Ustawa mówi także o tym, że od 2019 r. zmienią się zasady wyliczania pięcioletniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych otrzymanych w drodze spadku. Obecnie jest tak, że jeśli ktoś otrzymał w spadku np. mieszkanie, to musiał odczekać pięć lat (konkretnie - pięć lat od końca roku śmierci spadkodawcy), aby móc sprzedać je bez konieczności uiszczania podatku. Teraz do tych pięciu lat będzie zaliczany okres posiadania nieruchomości lub praw majątkowych przez spadkodawcę - czyli w wielu przypadkach spadkobiercy od razu będą mogli sprzedać mieszkanie bez podatku.

Inną zmianą w ustawie o PIT będzie uwzględnienie roku nabycia lub wybudowania nieruchomości oraz roku nabycia innych praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków - dla obliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Najbardziej istotne zmiany w ustawie o CIT dotyczą m.in. uchylenia obowiązku publikowania przez podatkowe grupy kapitałowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu takiej grupy; poszerzenia o domy maklerskie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kręgu podmiotów, których przychody (z wyjątkami) zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych; ustalenie kosztów, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów (analogiczne do zmian w ustawie o PIT).

Podkreślaną zmianą jest także obniżenie jednej ze stawek podatku CIT z 15 do 9 proc. dla "małych podatników". Inna sprawa, że przedsiębiorców wybierających tę formę opodatkowania nie ma wielu.

Szczególne znaczenie ma zmiana polegająca na zastąpieniu stawki podatku CIT w wysokości 15 proc. - stawką 9 proc. w odniesieniu do małych podatników, a także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (ci nie muszą mieć statusu małego podatnika). Podatek będzie wynosił 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro - informuje Kancelaria Prezydenta.

Mnóstwo zmian podatkowych

Od początku 2019 r. podatników czeka mnóstwo zmian. Część z wprowadzających je ustaw już zostało podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, część czeka na akceptację głowy państwa. 

Chodzi m.in. o to, że będzie można skorzystać z zeznania rocznego PIT wstępnie wypełnionego już przez Krajową Administrację Skarbową (choć będzie można samodzielnie wpisać np. ulgi podatkowe czy organizację pożytku publicznego, której zostanie przekazany 1 proc. podatku).

Wydłużony zostanie także, z dwóch do trzech lat, czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Oznacza to, że jeżeli ktoś sprzeda mieszkanie, będzie miał już nie dwa, ale trzy lata na to, aby przeznaczyć te środki na zakup innej nieruchomości bez zapłaty 19-procentowego podatku.

Ale szykują się także niekoniecznie pozytywne zmiany, m.in. dla przedsiębiorców korzystających z samochodów służbowych także w celach prywatnych. Będą oni mogli "wrzucać" w koszty uzyskania przychodów nie 100 proc., jak do tej pory, ale 75 proc. wydatków związanych z używaniem samochodu. Mniej opłacalny będzie także leasing droższych aut (o wartości ponad 150 tys. zł).

Źródło: https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/prezydent-podpisa%C5%82-nowel%C4%99-ustaw-o-pit-i-cit-zmiany-w-podatku-od-sprzeda%C5%BCy-mieszkania-ze-spadku