Szkolenie z cyklu edukacji prawnej

08
listopad
2018

8 listopada w Łodzi odbyło kolejne szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości zorganizowane przez SPRNPC.

Tym razem przedstawione zostały, np. tematy:

 1. Umowa przedwstępna i zobowiązująca, sposoby rozwiązania umów przedwstępnych, skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej, przedawnienie roszczeń.

2. Wpływ różnych sposobów rozwiązania umowy pośrednictwa na wynagrodzenie pośrednika w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej (zapisy w umowach o pośrednictwo).

3. Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność cywilna pośrednika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykładowcami byli: adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.

Dziękujemy za obecność na szkoleniu i miłą atmosferę nie tylko członkom naszego stowarzyszenia, ale i przyjezdnym.

Zapraszamy 13 grudnia do Łodzi na kolejne szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów oraz kolację Wigilijną. Będzie to świetna okazja do pogłębienia wiedzy, złożenia sobie świąteczno - noworocznych życzeń, integracji środowiska, wymiany kontaktów biznesowych oraz wypracowania jeszcze lepszych zasad wzajemnej współpracy.

Prosimy o zapisanie tego terminu w kalendarzach.

Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie:   

na stronie SPRNPC http://sprnpc.pl/szkolenia  

na Facebooku https://www.facebook.com/SPRNPC/

Foto SPRNPC

Szkolenie z cyklu edukacji prawnej

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

8 listopada w Łodzi odbyło kolejne szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości zorganizowane przez SPRNPC.

Tym razem przedstawione zostały, np. tematy:

 1. Umowa przedwstępna i zobowiązująca, sposoby rozwiązania umów przedwstępnych, skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej, przedawnienie roszczeń.

2. Wpływ różnych sposobów rozwiązania umowy pośrednictwa na wynagrodzenie pośrednika w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej (zapisy w umowach o pośrednictwo).

3. Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność cywilna pośrednika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykładowcami byli: adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.

Dziękujemy za obecność na szkoleniu i miłą atmosferę nie tylko członkom naszego stowarzyszenia, ale i przyjezdnym.

Zapraszamy 13 grudnia do Łodzi na kolejne szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów oraz kolację Wigilijną. Będzie to świetna okazja do pogłębienia wiedzy, złożenia sobie świąteczno - noworocznych życzeń, integracji środowiska, wymiany kontaktów biznesowych oraz wypracowania jeszcze lepszych zasad wzajemnej współpracy.

Prosimy o zapisanie tego terminu w kalendarzach.

Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie:   

na stronie SPRNPC http://sprnpc.pl/szkolenia  

na Facebooku https://www.facebook.com/SPRNPC/

Foto SPRNPC