Szkolenie - 8 listopada 2018 r. - Łódź

25
październik
2018

Zapraszamy na kolejne ważne szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.

Tym razem przedstawione zostaną, np. tematy:

1. Umowa przedwstępna i zobowiązująca,

- sposoby rozwiązania umów przedwstępnych,

- skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej, przedawnienie roszczeń.

2. Wpływ różnych sposobów rozwiązania umowy pośrednictwa na wynagrodzenie pośrednika w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej (zapisy w umowach o pośrednictwo).

3. Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność cywilna pośrednika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykładowcami będą: adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.

Cena szkolenia:

150 złotych /brutto/ osoba,

130 złotych /brutto/ osoba - dla członków Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Miejsce: Łódź ul. Piotrkowska 106/110, sala konferencyjna Hort - Cafe [od al. Schillera].

Kontakt: tel. 662 - 159 – 033   e-mail: biuro@sprnpc.pl

Zapisy – http://sprnpc.pl/szkolenia

Zapraszamy i do zobaczenia !!!

Szkolenie - 8 listopada 2018 r. - Łódź

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Zapraszamy na kolejne ważne szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.

Tym razem przedstawione zostaną, np. tematy:

1. Umowa przedwstępna i zobowiązująca,

- sposoby rozwiązania umów przedwstępnych,

- skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej, przedawnienie roszczeń.

2. Wpływ różnych sposobów rozwiązania umowy pośrednictwa na wynagrodzenie pośrednika w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej (zapisy w umowach o pośrednictwo).

3. Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność cywilna pośrednika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykładowcami będą: adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.

Cena szkolenia:

150 złotych /brutto/ osoba,

130 złotych /brutto/ osoba - dla członków Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Miejsce: Łódź ul. Piotrkowska 106/110, sala konferencyjna Hort - Cafe [od al. Schillera].

Kontakt: tel. 662 - 159 – 033   e-mail: biuro@sprnpc.pl

Zapisy – http://sprnpc.pl/szkolenia

Zapraszamy i do zobaczenia !!!