Ankieta o rynku nieruchomości UŁ

17
październik
2017

"Ewolucja zawodu oraz technologiczne wsparcie komunikacji pośrednika na rynku nieruchomości."

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi badania na temat ewolucji zawodu pośrednika na rynku nieruchomości a wraz z Katedrą Zarządzania Wydziału Zarządzania na temat technologicznego wsparcia komunikacji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania w załączonym kwestionariuszu.

Ankieta jest całkowicie anonimowa a wyniki badań zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

Link do ankiety: https://nieruchomosci.webankieta.pl

Ankieta o rynku nieruchomości UŁ

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

"Ewolucja zawodu oraz technologiczne wsparcie komunikacji pośrednika na rynku nieruchomości."

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi badania na temat ewolucji zawodu pośrednika na rynku nieruchomości a wraz z Katedrą Zarządzania Wydziału Zarządzania na temat technologicznego wsparcia komunikacji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania w załączonym kwestionariuszu.

Ankieta jest całkowicie anonimowa a wyniki badań zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

Link do ankiety: https://nieruchomosci.webankieta.pl