Ważne ! Nowelizacja Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami

27
marzec
2017

Bardzo ważne zmiany w przepisach dotyczących zawodów rynku nieruchomości już wkrótce.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego w dniu 16 marca 2017 roku pojawił się projekt  zmian ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), zwanej dalej „ugn”.

Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem nowelizacja ma na „celu doprecyzowania niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz zdefiniowania działalności „zarządzania nieruchomościami” oraz „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”, jak również ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.), dalej: „Pgik”, ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042, z późn. zm.), dalej: „ustawa o mieniu zabużańskim” oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

 Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260), dalej: „Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym”. Projekt uwzględnia wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, postulaty niektórych samorządów i organizacji zawodowych związanych z nieruchomościami. Wdrożenie zaproponowanych zmian i wniosków ww. podmiotów może nastąpić wyłącznie poprzez podjęcie działań legislacyjnych.”

W zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami wprowadzono następujące propozycje zapisów w uogn:

Propozycje zmiany przepisów ugn dotyczą w szczególności:

Czytaj dalej link ... http://pprn.pl/?p=23311

Ważne ! Nowelizacja Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Bardzo ważne zmiany w przepisach dotyczących zawodów rynku nieruchomości już wkrótce.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego w dniu 16 marca 2017 roku pojawił się projekt  zmian ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), zwanej dalej „ugn”.

Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem nowelizacja ma na „celu doprecyzowania niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz zdefiniowania działalności „zarządzania nieruchomościami” oraz „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”, jak również ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.), dalej: „Pgik”, ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042, z późn. zm.), dalej: „ustawa o mieniu zabużańskim” oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

 Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260), dalej: „Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym”. Projekt uwzględnia wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, postulaty niektórych samorządów i organizacji zawodowych związanych z nieruchomościami. Wdrożenie zaproponowanych zmian i wniosków ww. podmiotów może nastąpić wyłącznie poprzez podjęcie działań legislacyjnych.”

W zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami wprowadzono następujące propozycje zapisów w uogn:

Propozycje zmiany przepisów ugn dotyczą w szczególności:

Czytaj dalej link ... http://pprn.pl/?p=23311