Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po nowelizacji

14
marzec
2017
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce doczekało się kolejnych zmian prawnych. W ostatnich dniach prezydent podpisał znowelizowaną ustawę z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jest to kolejna zmiana, po uchwaleniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która w znaczący sposób wpływa na możliwość nabywania ziemi w Polsce przez obcokrajowców.
 
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce (zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne) wymaga specjalnego zezwolenia wydawanego przez szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Swoją opinię w tej kwestii wyraża również minister obrony oraz minister rolnictwa w przypadku, gdy transakcja dotyczy nieruchomości rolnych.
 
Nowa ustawa rozszerza katalog podmiotów, które zobowiązane będą do dostarczania MSWiA dokumentów związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Do tej pory zobowiązani byli do tego notariusze oraz sądy. W nowych przepisach przewidziano takie obowiązki również dla organów administracji publicznej, które będą przekazywać do MSWiA ostateczne decyzje administracyjne, na podstawie których obcokrajowiec nabył nieruchomość. Takie działania mają umożliwić szybszą reakcję resortu spraw wewnętrznych w przypadku niewypełnienia obowiązków ustawowych, co zapewni pełniejszą wiedzę na temat transakcji z udziałem cudzoziemców.
 
Został również rozszerzony zakres dokumentów, jakie zobowiązani będą przekazywać notariusze oraz sądy.
 
W przypadku tych pierwszych znowelizowana ustawa przewiduje dokumenty takie jak:
  • „wypis aktu notarialnego oraz kopię umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z wypisem protokołu dziedziczenia, jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia stwierdzono dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w poprzedzającym go protokole dziedziczenia stawający złożyli oświadczenie o tym, że w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • odpis europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli stwierdzono w nim dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Natomiast w przypadku sądów, lista dokumentów przekazywanych ..... czytaj dalej ... link ... http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/138983,Nabywanie-nieruchomosci-przez-cudzoziemcow-po-zmianach,1,80,1.html

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po nowelizacji

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce doczekało się kolejnych zmian prawnych. W ostatnich dniach prezydent podpisał znowelizowaną ustawę z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jest to kolejna zmiana, po uchwaleniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która w znaczący sposób wpływa na możliwość nabywania ziemi w Polsce przez obcokrajowców.
 
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce (zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne) wymaga specjalnego zezwolenia wydawanego przez szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Swoją opinię w tej kwestii wyraża również minister obrony oraz minister rolnictwa w przypadku, gdy transakcja dotyczy nieruchomości rolnych.
 
Nowa ustawa rozszerza katalog podmiotów, które zobowiązane będą do dostarczania MSWiA dokumentów związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Do tej pory zobowiązani byli do tego notariusze oraz sądy. W nowych przepisach przewidziano takie obowiązki również dla organów administracji publicznej, które będą przekazywać do MSWiA ostateczne decyzje administracyjne, na podstawie których obcokrajowiec nabył nieruchomość. Takie działania mają umożliwić szybszą reakcję resortu spraw wewnętrznych w przypadku niewypełnienia obowiązków ustawowych, co zapewni pełniejszą wiedzę na temat transakcji z udziałem cudzoziemców.
 
Został również rozszerzony zakres dokumentów, jakie zobowiązani będą przekazywać notariusze oraz sądy.
 
W przypadku tych pierwszych znowelizowana ustawa przewiduje dokumenty takie jak:
  • „wypis aktu notarialnego oraz kopię umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z wypisem protokołu dziedziczenia, jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia stwierdzono dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w poprzedzającym go protokole dziedziczenia stawający złożyli oświadczenie o tym, że w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • odpis europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli stwierdzono w nim dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Natomiast w przypadku sądów, lista dokumentów przekazywanych ..... czytaj dalej ... link ... http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/138983,Nabywanie-nieruchomosci-przez-cudzoziemcow-po-zmianach,1,80,1.html