Szkolenie „ABC umowy pośrednictwa.”

19
maj
2022

Szkolenie 

„ABC umowy pośrednictwa, czyli jak podpisać ważną skuteczną umowę, która zabezpieczy Twoje wynagrodzenie i pomoże bezpiecznie zrealizować transakcję.”

30 maja [poniedziałek] 2022 r. godz. 10 – 16

Łódź - STACJONARNE i cała Polska - ON-LINE

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania umowy pośrednictwa niezbędnej do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia transakcji oraz zapewnienia sobie wynagrodzenia. 

Szkolenie trwa 6 godzin i składa się z dwóch części.

Pierwsza część oparta na wiedzy teoretycznej, przykładach z praktyki i doświadczeń prowadzącej jako pełnomocnika sądowego pośrednika- dotyczyć będzie  podstawy prawnej konstruowania i zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy – będą analizowane m.in. zapisy w przykładowych umowach pośrednictwa.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnik m.in. dowie się:

 • jak sporządzić i zawrzeć umowę, aby zapewnić sobie zapłatę wynagrodzenia,
 • jakie dane klienta są niezbędne, gdzie je weryfikować i jak je wpisać by móc skutecznie dochodzić wynagrodzenia,
 • jak skutecznie zawierać umowę pośrednictwa z małżonkami lub współwłaścicielami,
 • które zapisy umowne mogą zostać uznane za niedozwolone klauzule i co zrobić, aby zapisy te mogły znaleźć się w umowie,
 • jak w przypadku niedojścia do skutku umowy sprzedaży można zabezpieczyć sobie wynagrodzenie,
 • jakie dowody są ważne w razie sporu sądowego, jak je uzyskać i zabezpieczyć,
 • na czym polega istota umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności i czy klient może sam sprzedać nieruchomość,
 • jak zapobiec próbom obejścia pośredniaka, w szczególności przy wyłączności,
 • za które z używanych materiałów promujących nieruchomość odpowiada biuro,
 • jak zabezpieczyć sobie prawa autorskich do używanych materiałów, w tym zdjęciowych,
 • jak skutecznie poprawiać i aneksować umowę pośrednictwa.

Szkolenie prowadzić będzie Pani adwokat Anna Niecikowska.

Od 15 lat, w ramach ścisłej specjalizacji kancelarii prawnej, związana jest ze środowiskiem pośredników i prawem nieruchomości. Prowadząc stałą obsługę prawną  stowarzyszeń, poznała środowisko i specyfikę pracy pośredników.  Doradza prawnie pośrednikom, czy to na etapie przygotowywania umowy pośrednictwa, jej wykonywania czy sądowego dochodzenia wynagrodzenia; reprezentuję w sprawach sądowych. Przeprowadziła ponad 500 godzin szkoleń dla środowiska pośredników i pracowników biur pośrednictwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując artykuły dotyczące rynku nieruchomości w czasopismach branżowych, a także w social mediach na FB i LinkedIn oraz na blogu na stronie www.niecikowska.pl

Cena szkolenia:

420 zł. - brutto /osoba – opłata standardowa

370 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

320 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC – z opłaconymi składkami

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie – ABC umowy pośrednictwa/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Dla osób posiadających licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

 

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

 

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. kom. 662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

  

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Szkolenie „ABC umowy pośrednictwa.”

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Szkolenie 

„ABC umowy pośrednictwa, czyli jak podpisać ważną skuteczną umowę, która zabezpieczy Twoje wynagrodzenie i pomoże bezpiecznie zrealizować transakcję.”

30 maja [poniedziałek] 2022 r. godz. 10 – 16

Łódź - STACJONARNE i cała Polska - ON-LINE

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania umowy pośrednictwa niezbędnej do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia transakcji oraz zapewnienia sobie wynagrodzenia. 

Szkolenie trwa 6 godzin i składa się z dwóch części.

Pierwsza część oparta na wiedzy teoretycznej, przykładach z praktyki i doświadczeń prowadzącej jako pełnomocnika sądowego pośrednika- dotyczyć będzie  podstawy prawnej konstruowania i zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy – będą analizowane m.in. zapisy w przykładowych umowach pośrednictwa.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnik m.in. dowie się:

 • jak sporządzić i zawrzeć umowę, aby zapewnić sobie zapłatę wynagrodzenia,
 • jakie dane klienta są niezbędne, gdzie je weryfikować i jak je wpisać by móc skutecznie dochodzić wynagrodzenia,
 • jak skutecznie zawierać umowę pośrednictwa z małżonkami lub współwłaścicielami,
 • które zapisy umowne mogą zostać uznane za niedozwolone klauzule i co zrobić, aby zapisy te mogły znaleźć się w umowie,
 • jak w przypadku niedojścia do skutku umowy sprzedaży można zabezpieczyć sobie wynagrodzenie,
 • jakie dowody są ważne w razie sporu sądowego, jak je uzyskać i zabezpieczyć,
 • na czym polega istota umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności i czy klient może sam sprzedać nieruchomość,
 • jak zapobiec próbom obejścia pośredniaka, w szczególności przy wyłączności,
 • za które z używanych materiałów promujących nieruchomość odpowiada biuro,
 • jak zabezpieczyć sobie prawa autorskich do używanych materiałów, w tym zdjęciowych,
 • jak skutecznie poprawiać i aneksować umowę pośrednictwa.

Szkolenie prowadzić będzie Pani adwokat Anna Niecikowska.

Od 15 lat, w ramach ścisłej specjalizacji kancelarii prawnej, związana jest ze środowiskiem pośredników i prawem nieruchomości. Prowadząc stałą obsługę prawną  stowarzyszeń, poznała środowisko i specyfikę pracy pośredników.  Doradza prawnie pośrednikom, czy to na etapie przygotowywania umowy pośrednictwa, jej wykonywania czy sądowego dochodzenia wynagrodzenia; reprezentuję w sprawach sądowych. Przeprowadziła ponad 500 godzin szkoleń dla środowiska pośredników i pracowników biur pośrednictwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując artykuły dotyczące rynku nieruchomości w czasopismach branżowych, a także w social mediach na FB i LinkedIn oraz na blogu na stronie www.niecikowska.pl

Cena szkolenia:

420 zł. - brutto /osoba – opłata standardowa

370 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

320 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC – z opłaconymi składkami

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie – ABC umowy pośrednictwa/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Dla osób posiadających licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

 

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

 

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. kom. 662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

  

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.