Zmiany w Prawie budowlanym

11
marzec
2017

Przypominamy, że 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym zredukowały niektóre obowiązki administracyjne, doprecyzowały zagadnienia wywołujące wątpliwości interpretacyjne oraz wprowadziły zapisy wspierające rozwój i usprawnienie procesu inwestycyjnego. 

Ustawa wprowadziła zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Dzięki zmianom dodatkowo nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia inwestycje:

 • budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4, 80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²;
 • budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • budowy przepustów o średnicy do 100 cm;
 • budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m², i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 • instalacji klimatyzacyjnych;
 • przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych – zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
 • remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę –zgłoszenia wymagają tylko takie remonty, które dotyczą obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Po nowelizacji zamiast pozwolenia na budowę, wymagają zgłoszenia następujące inwestycje:

 • budowy zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 • przebudowy budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę – wymóg uzyskania pozwolenia na budowę pozostał jednak dla przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych.

Poza tym zniesiono obowiązek dokonania zgłoszenia także w odniesieniu do przebudowy: 

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4, 80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych, jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Nowelizacja dopuszcza budowę bez pozwolenia na budowę silosów na materiały sypkie (mieszanki paszowe, otręby itp.) do 7 m wysokości (wcześniej 4, 5 m). 

Link do pobrania Ustawa Prawo budowlane (po nowelizacji) plik PDF.

 

Zmiany w Prawie budowlanym

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Przypominamy, że 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym zredukowały niektóre obowiązki administracyjne, doprecyzowały zagadnienia wywołujące wątpliwości interpretacyjne oraz wprowadziły zapisy wspierające rozwój i usprawnienie procesu inwestycyjnego. 

Ustawa wprowadziła zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Dzięki zmianom dodatkowo nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia inwestycje:

 • budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4, 80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²;
 • budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • budowy przepustów o średnicy do 100 cm;
 • budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m², i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 • instalacji klimatyzacyjnych;
 • przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych – zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
 • remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę –zgłoszenia wymagają tylko takie remonty, które dotyczą obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Po nowelizacji zamiast pozwolenia na budowę, wymagają zgłoszenia następujące inwestycje:

 • budowy zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 • przebudowy budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę – wymóg uzyskania pozwolenia na budowę pozostał jednak dla przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych.

Poza tym zniesiono obowiązek dokonania zgłoszenia także w odniesieniu do przebudowy: 

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4, 80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych, jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Nowelizacja dopuszcza budowę bez pozwolenia na budowę silosów na materiały sypkie (mieszanki paszowe, otręby itp.) do 7 m wysokości (wcześniej 4, 5 m). 

Link do pobrania Ustawa Prawo budowlane (po nowelizacji) plik PDF.