Specjalistyczne warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy AML

03
styczeń
2022

Specjalistyczne warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

29 stycznia [sobota] 2022 r. godz. 10.00  - 14.00

 Szkolenie ON-LINE na żywo z pośrednictwem platformy ZOOM

Na specjalne życzenie uczestników z poprzednich szkoleń z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] organizujemy kolejną edycję specjalistycznych warsztatów.

Celem warsztatów jest pomoc w przygotowaniu obowiązkowych procedur,  niezbędnych dokumentów oraz wdrożeniu AML w biurze nieruchomości.

Uczestnicy warsztatów otrzymają również wzory dokumentów i procedur do wprowadzenia systemu AML w biurze nieruchomości.

Znowelizowana niedawno ustawa AML ( Anti - Money Laundering)  nałożyła na pośredników w obronie nieruchomościami wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na warsztatach w praktyczny sposób zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

 • Jaki są procedury AML w biurze nieruchomości,
 • Jak dokonać rejestracji w GIIF,
 • Jakie transakcje należy zgłaszać do GIIF,
 • Jak zarejestrować zgłoszenie do GIIF,
 • Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • Jak korzystać z rejestru CRBR,
 • Jak przygotować zestaw niezbędnych dokumentów dla AML,
 • Wzory dokumentów i procedur AML dla biura nieruchomości.

Warsztaty prowadzić będzie Pani Marta Wysocka-Fronczek.

Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena szkolenia:

180 zł. - brutto /za osobę/ - opłata standardowa

120 zł. – brutto / - absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

60 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC – z opłaconymi składkami/

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Warsztaty z AML/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w warsztatach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia

https://forms.gle/JdbwjQ9oCk1oyVsN7

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres warsztatów liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt:

tel. kom. 662 15 90 33

e-mail; biuro@sprnpc.pl

 

Specjalistyczne warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy AML

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Specjalistyczne warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

29 stycznia [sobota] 2022 r. godz. 10.00  - 14.00

 Szkolenie ON-LINE na żywo z pośrednictwem platformy ZOOM

Na specjalne życzenie uczestników z poprzednich szkoleń z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] organizujemy kolejną edycję specjalistycznych warsztatów.

Celem warsztatów jest pomoc w przygotowaniu obowiązkowych procedur,  niezbędnych dokumentów oraz wdrożeniu AML w biurze nieruchomości.

Uczestnicy warsztatów otrzymają również wzory dokumentów i procedur do wprowadzenia systemu AML w biurze nieruchomości.

Znowelizowana niedawno ustawa AML ( Anti - Money Laundering)  nałożyła na pośredników w obronie nieruchomościami wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na warsztatach w praktyczny sposób zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

 • Jaki są procedury AML w biurze nieruchomości,
 • Jak dokonać rejestracji w GIIF,
 • Jakie transakcje należy zgłaszać do GIIF,
 • Jak zarejestrować zgłoszenie do GIIF,
 • Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • Jak korzystać z rejestru CRBR,
 • Jak przygotować zestaw niezbędnych dokumentów dla AML,
 • Wzory dokumentów i procedur AML dla biura nieruchomości.

Warsztaty prowadzić będzie Pani Marta Wysocka-Fronczek.

Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena szkolenia:

180 zł. - brutto /za osobę/ - opłata standardowa

120 zł. – brutto / - absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

60 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC – z opłaconymi składkami/

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Warsztaty z AML/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w warsztatach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia

https://forms.gle/JdbwjQ9oCk1oyVsN7

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres warsztatów liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt:

tel. kom. 662 15 90 33

e-mail; biuro@sprnpc.pl