Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML]

18
luty
2021

Specjalistyczne szkolenie

z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML]

6 marca [sobota] 2021 r. godz. 10 - 14

 Szkolenie ON-LINE na żywo na platformie ZOOM

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Ustawa AML ( Anti - Money Laundering)  nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • zarządców nieruchomości, administratorów nieruchomości,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

 • Dyrektywa AML,
 • Nowelizacja ustawy.

2. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.

3. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.

4. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.

5. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;

 • Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji,
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • Rejestrowanie transakcji podejrzanych,
 • Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

6. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Marta Wysocka-Fronczek.

Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena szkolenia:

110 zł. - brutto /za osobę/

80 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

50 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie z AML/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały w wersji elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po szkoleniu.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: tel. kom. 662 15 90 33       

e-mail; biuro@sprnpc.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML]

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Specjalistyczne szkolenie

z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML]

6 marca [sobota] 2021 r. godz. 10 - 14

 Szkolenie ON-LINE na żywo na platformie ZOOM

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Ustawa AML ( Anti - Money Laundering)  nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • zarządców nieruchomości, administratorów nieruchomości,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

 • Dyrektywa AML,
 • Nowelizacja ustawy.

2. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.

3. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.

4. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.

5. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;

 • Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji,
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • Rejestrowanie transakcji podejrzanych,
 • Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

6. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Marta Wysocka-Fronczek.

Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena szkolenia:

110 zł. - brutto /za osobę/

80 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

50 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie z AML/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały w wersji elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po szkoleniu.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: tel. kom. 662 15 90 33       

e-mail; biuro@sprnpc.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.