Licencje

Kurs licencyjny
dla zarządców nieruchomości,
pośredników w obrocie nieruchomościami

 

Zapraszamy na kolejną edycję kursu licencyjnego dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami organizowanego przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej pod patronatem merytorycznym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - aktywnie działa na terenie Łodzi i regionu od 1994 roku. Od wielu lat organizuje specjalistyczne kursy licencyjne oraz szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Cele kursu:
Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania bezterminowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Posiadanie licencji jest przydatne min. w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
Wymagania formalne:
Posiadanie minimum średniego wykształcenia.
Korzyści dla uczestników:
• zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,
• przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,
• uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
• otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.
Program kursu:
Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i obejmują 48 godzin edukacyjnych (dla każdego zawodu). Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do Federacji PPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości. Szczegółowe informacje o systemie licencyjnym - www.pprn.pl
Wzory licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości;
              
Wykładowcy:
Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy z długoletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym.
Zajęcia prowadzić będą; ► Magdalena Strzelecka  ► Zbigniew Kubiński  ► Wojciech Okrasa    ► Jan Olczyk   ► Arletta Kolasińska  ► Tomasz Błeszyński  ► Rafał Durlik.
Organizacja kursu:
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) w sali konferencyjnej położonej w centrum Łodzi niedaleko ulicy Piotrkowskiej.
  1. kurs licencyjny pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [48 h] - zajęcia są od godz. 830 do 1730.
  2. kurs licencyjny zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [48 h] - zajęcia są od godz. 830 do 1730.
  3. kurs licencyjny łączony - pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [66 h] - zajęcia są od godz. 830 do 1730.
Cena kursu:

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami: 790 zł. brutto/osoba

2. kurs zarządca nieruchomości: 790 zł. brutto/osoba

3. kurs łączony (pośrednik + zarządca): 1290 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia

nr. 13 1240 3031 1111 0000 3427 0596

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka).

Nocleg dla przyjezdnych:

Przyjezdni uczestnicy kursu mogą skorzystać z noclegu i otrzymać na hasło "Profesjonaliści” 10% zniżki od aktualnego cennika za pokój ze śniadaniem.

Rezerwacja Cynamon Łódź ul. Sienkiewicza 40, tel. kom: 884 31 59 10, tel. 42 209 34 79, www.cynamon.pl

Refundacja kosztów kursu:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.1000154/2017. Oznacza to, że osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Rejonowych Urzędach Pracy o zrefundowanie kosztów kursu licencyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu:

27 styczeń 2018 r. 

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu licencyjnego.

Licencje:

Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. Koszt egzaminu na poszczególną licencje wynosi 170 zł.

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała.Koszt wydania  bezterminowej licencji dla każdego zawodu wynosi 80 zł.

Łączny koszt uzyskania licencji wynosi 250 złotych dla każdego zawodu.

Wpłatę z tyt. kosztów uzyskania licencji i egzaminu należy dokonać przed terminem egzaminu na konto Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wzory licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie - www.pprn.pl

Ścieżka Kariery:

Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego – uzyskanie Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Informacje na stronie -  www.profesjonalista.net

Zapisy i więcej informacji:
Kontakt; tel. kom. 662 159 033; tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl
Biuro czynne: wtorek w godz. 14 -18, czwartek w godz. 10 -14
Formularze zgłoszeniowe w formacie Word i PDF:

          

Szczegółowe programy kursów licencyjnych Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Zagadnienia programowe - pośrednicy

Pośrednik

Zarządca

Zagadnienia programowe - zarządcy

  I.   Podstawy wiedzy z zakresu prawa

16 godz.

  I.   Podstawy wiedzy z zakresu prawa

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce

2

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce

Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce

1

Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce

Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce

1

Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

1

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

Ochrona praw lokatorów

1

Ochrona praw lokatorów

Najem okazjonalny

1

Najem okazjonalny

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

1

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami

4

Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

1

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce

1

Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

1

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”

1

Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”

  II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

8 godz.

  II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

1

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

2

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

Podstawy budownictwa

2

Podstawy budownictwa

Przegląd technologii w budownictwie

1

Przegląd technologii w budownictwie

Eksploatacja nieruchomości

1

Eksploatacja nieruchomości

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce

1

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce

  III.  Obrót nieruchomościami w praktyce

18

godz.

18 godz.

  III. Zarządzanie nieruchomościami w praktyce

Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami

1

1

Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne

2

1

Umowa o zarządzanie nieruchomościami

Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce

1

Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce

Procedury w obrocie nieruchomościami

2

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów

5

-

----------------------

----------------------------

-

4

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce

----------------------------

-

2

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce

Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS

2

-

-----------------------------

----------------------------

-

2

Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu

Ćwiczenia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. Obróbka zdjęć

2

-

-----------------------------

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

1

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

Notariusz w obrocie nieruchomościami

1

-

-----------------------------

----------------------------

-

1

Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców

Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi

1

-

----------------------------

---------------------------

-

3

Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce

  IV.   Rynek nieruchomości w praktyce

6 godz.

  IV.   Rynek nieruchomości w praktyce

Doradztwo na rynku nieruchomości

2

Doradztwo na rynku nieruchomości

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości

3

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości

Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości

1

Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości

Razem POŚREDNICY

48 godz.

48 godz.

Razem ZARZĄDCY

Zapraszany na kurs !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: arch. SPRNPC